<div style="text-align: justify;">
<table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-right: 14px; margin-top: 2px; margin-bottom:10px">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; "><strong><span style="">Nghệ sỹ Gaurav Sharma - Ấn Độ (Ảnh: Internet)</span></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
(Cinet)- Quyết định số 875/QĐ-BVHTTDL và 876/QĐ-BVHTTDL ngày 15/3 của Bộ VHTTDL về việc Cho phép cá nhân người nước ngoài vào Việt Nam tham gia biểu diễn nghệ thuật.<br>
Cho phép Công ty TNHH Bình Hạnh Đan phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam mời 04 nghệ sỹ người nước ngoài tham gia biểu diễn nghệ thuật trong chương trình “Tìm kiếm tài năng Việt 2016” vào ngày 08 tháng 4 năm 2016 và mời ông Gaurav Sharma (Hộ chiếu Ấn Độ số Z3398753, cấp ngày 22/9/2015) tham gia biểu diễn nghệ thuật trong chương trình “Tìm kiếm tài năng Việt 2016” vào ngày 18 tháng 3 năm 2016.<br>
Địa điểm: Phim trường BHD, số 87 đường số 9, phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh..<br>
Đơn vị tổ chức và các nghệ sỹ tham gia trong chương trình thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biếu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm<br>
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan.<br>
CN<br>
</div>

Theo cinet.vn

View more random threads: