Quyết định số 3198/QĐ-BVHTTDL ngày 18/9: Tổ chức Hội thảo góp ý kiến dự thảo Thông tư liên tịch quy định về thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo

Printable View